TARİH

BEDİÜZZAMAN'DAN PAPA'YA RİSALE
BEDİÜZZAMAN'DAN PAPA'YA RİSALE

RİSALEHABER-Bediüzzaman Said Nursi'nin Vatikan'a Zülfikar eserini göndermesi zaman zaman gündeme gelir. Bazıları cehaletinden bazıları ise kasıtlı olarak gönderilen eseri mektup gibi anlatır ve bunun üzerinden FETÖ ile bir bağlantı kurmaya çalışır. Bediüzzaman Hazretleri, Hıristiyanların "baba, oğlu, kutsal ruh" şeklindeki Allah inancının yanlış olduğunu, Allah'ın tek ve ortağının olmadığını, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (asm) son peygamber olduğunu ispat eden eseriyle tebliğ vazifesini yerine getirmişti. Geçtiğimiz günlerde yine gündeme gelen olayı tarihi tevafuk ile bir kez daha hatırlatalım. PAPA’DAN GELEN CEVAP TARİHİ: 22 ŞUBAT 1951 Bedîüzzaman Said Nursî ile birlikte Denizli ve Afyon hapislerinde mevkuf bulunan Selâhaddin Çelebi, babası merhum Nazif Çelebi ile birlikte Nur eserlerini ilk defa teksir makinasıyla biner nüsha neşretmişler ve dünyanın muhtelif merkezlerine göndermişlerdir. Bu merkezlerden çeşitli teşekkür mektupları gelmişti. Bunlar arasında Papalıktan gelen cevap da vardı. Papa’ya gönderilen Zülfikar kitabıyla ilgili girişim 29 Aralık 1950’de talebesi Selâhaddin Çelebi’nin Bediüzzaman Hazretlerine bir mektubunda şöyle geçmektedir:

Şeriatı getirmek için şehit oldu
Şeriatı getirmek için şehit oldu

O ahirette şeriat için şehit oldum görevimi yaptım diyecek. Peki biz ne diyeceğiz. Örneğin beni bu haber kurtaraakmı? Binlere şeriat istiyorum diye haykırmam mesuliyetimi düşürüyormu?Dönemimizin Şayh Saidi çıkıp üzerimizdeki mesuliyeti almazsa ahirette halimiz harap.

Tarih sahnesinde bir ulu Hakan
Tarih sahnesinde bir ulu Hakan