1 / 68

2. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde tahta çıkmasına rağmen devletin en güçlü yöneticilerinden biri oldu. Abdülhamid’in vefatının 101. yılı bitti.

2 / 68

Eğitim, sağlık, iktisat, askeri…

Tahtta kaldığı süre boyunca bu alanlarda önemli hizmetlere imza attı.

21 Eylül 1842’de dünyaya gelen Sultan 2. Abdülhamid’in babası Tanzimat Fermanı'nı ilan eden Sultan Abdulmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir.

3 / 68

2. Abdülhamid, 11 yaşında annesini kaybettiği için öksüz büyüdü. Onunla Piristu Kadın Efendi ilgilendi. Çeşitli hocalardan Farsça, Arapça ve Fransızca eğitiminin yanı sıra iki İtalyan eğitimciden musiki dersleri aldı.

4 / 68

Tahta çıkma süreci

1861 yılında babası Abdülmecid'in vefatının ardından amcası Abdülaziz padişah oldu. Böylece ağabeyi Şehzade Murad veliahtlığa, kendisi ise tahtın ikinci varisliğine yükseldi.

5 / 68

İlk dış borcunu 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında alan Osmanlı Devleti, 1875 yılında borçlarını ödeyemez duruma gelince önce Balkanlarda isyan çıktı, sonra İstanbul'da asayiş bozuldu.

Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin ardından Şehzade Murad padişah oldu.

6 / 68

Sultan 5. Murad'ın akli rahatsızlığı giderek artınca meşrutiyet yanlısı Mithat Paşa ve Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Şehzade Abdülhamid'i ziyaret edip meşrutiyetin ilanı konusunda anlaştı. 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamid devletin başına getirildi.

7 / 68

Halkın gönlünü kazandı

Sultan Abdülhamid'in biat töreni Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı'nda gerçekleştirildi. Cülus şenlikleri (Osmanlı Devleti'nde padişah tahta çıkarken yapılan törene verilen ad) 3 gün 3 gece sürdü. Şehzadeyken çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan Sultan Abdülhamid, padişah olduğunda 60 bin altın tutan cülusunu da kendi cebinden ödedi.

Sultan Abdülhamid tahta çıktıktan sonraki ilk cuma namazını saltanat kayığı ile gittiği Eyüpsultan Camii'nde kıldı, selamlık töreni de burada yapıldı. Tahta çıktıktan sonra, kısa sürede ordunun ve halkın gönlünü kazandı.

8 / 68

Padişahlığının ilk aylarında Sultan Abdülhamid, bahriyelileri, şeyhülislamlık makamını ziyaret edip ulema ile birlikte iftar yemeğine katıldı. Haydarpaşa Hastanesinde Balkan cephelerinden gelen yaralıları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı, sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halkla birlikte namaz kıldı.

9 / 68

Sultan Adbülhamid’in ilkleri

2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 tarihinden tahttan indirildiği 27 Nisan 1909'a kadar geçen yaklaşık 33 yılda devleti yönetti. Bu yıllarda da birçok ilke imza attı.

10 / 68

23 Aralık 1876’da ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi’yi ilan etti. 4 yıl sonra Osmanlı tarihinde ilk defa kapsamlı bir polis ve istihbarat örgütü kurdu. Adı da Yıldız İstihbarat Teşkilatı’ydı.

11 / 68

1895 yılında Sultan Abdülhamid’in fermanıyla 27 bin metrekarelik alan üzerine Darülaceze kuruldu. İlk deniz müzesi de onun döneminde açıldı.

Eğitimde başlattığı seferberlikle birçok okul açtı. Tahta çıktığı yıl 250 olan rüştiye sayısını 900’e yükseltti.

12 / 68

Sağlıkta ise bugün de ayakta olan ve Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi olarak da bilinen Şişli Etfal Hastanesini kurdurdu.

13 / 68

Tahtta kaldığı sürede demiryolu uzunluğu 3 kat artıran Sultan Abdülhamid, Hicaz Demiryolu projesini de hayata geçirdi. Ayrıca Haydarpaşa Garı onun döneminde yapıldı.

14 / 68

Borç batağındaki devleti işler hale getirdi. Uyguladığı etkin diplomasi ve denge politikasıyla devleti zor yıllarında ayakta tuttu. 31 Mart Olayı’ndan sonra 27 Nisan 1909’da tahttan indirildi Sultan Abdülhamid.

15 / 68

10 Şubat 1918’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Mezarı, dedesi için inşa edilen 2. Mahmut Türbesi’nde bulunuyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamid Eyüp'te kılıç kuşanma merasiminde

17 / 68

18 / 68

Sultan II. Abdulhamid tarafından Japon Torajiro Yamada 'ya verilen 4. rütbeden Osmanlı nişanı beratı ve zarfı.

19 / 68

II. Abdulhamid döneminde açılan Hamidiye Ticaret Mektebi öğrencileri.

20 / 68

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamit. Dergi kapağında.

21 / 68

Alman İmparatoru II. Wilhelm, Yıldız Sarayı'nda Sultan II. Abdülhamid tarafından resmi törenle karşılandı.

22 / 68

II. Abdülhamid'in oğulları. Mehmed Selim Efendi; Abdülkadir Efendi; Nureddin Efendi; Abdürrahim Hayri Efendi.

23 / 68

24 / 68

II. Abdülhamid'in sürgüne gittiği Selanik'teki Alatini Köşkü

25 / 68

İslam halifesi II. Abdülhamid'in bir fermanı

26 / 68

27 / 68

II. Abdülhamid Balkan delegeleriyle

28 / 68

II. Abdülhamid'in papağanı

29 / 68

 II. Abdülhamid Yıldız Sarayı'nda Cuma selamlığında

30 / 68

II. Abdülhamit'in eşyaları

31 / 68

II. Abdülhamid at üstünde

32 / 68

II. Abdülhamid, cuma selamlığında

33 / 68

II. Abdülhamid'in atı

34 / 68

35 / 68

II. Abdülhamit cuma selamlığında

36 / 68

II. Abdülhamid Yıldız Sarayı'nda Cuma selamlığında

37 / 68

 II. Abdülhamid'in kedisi

38 / 68

El Halil kapısında Sultan 2. Abulhamid'in tahta çıkışının 30. Yılı kutlamaları. Saat Kulesi'nde Osmanlı bayrakları.

39 / 68

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamit tahta çıkışının yıldönümünde.

40 / 68

 II. Abdülhamit. Cuma selamlığında

41 / 68

II. Abdülhamit. Dergi kapağında

42 / 68

II. Abdülhamid'in halı tablosu. Bağlarbaşı Köşkü, Miralay Cevad, Emanuel Karasu, Esad Paşa, Aram Efendi, Arif Hikmet

43 / 68

 II. Abdülhamid'in yaptığı çalışma masası

44 / 68

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamid 'in en küçük oğlu Şehzade Mehmet Abid Efendi at üstünde

45 / 68

 II. Abdülhamit'in cenazesi Beylerbeyi Sarayı'nda

46 / 68

II. Abdülhamid'in cenazesi

47 / 68

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ

IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

48 / 68

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

49 / 68

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

50 / 68

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

51 / 68

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Nasıl mücevherlere tutkun olmasın?

52 / 68

Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan Yavuz Sultan Selim, diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı.

53 / 68

II. Abdülhamid silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından delerdi.

54 / 68

Fatih Sultan Mehmet'in uğraşmaktan aşırı keyif aldığı, tutku derecesindeki hobisi haritacılıktı.

55 / 68

Yemeklerini ise yalnız yemeyi severdi. Bir başına yemeyi seven padişahımız, bu adeti saraya ilk getiren kişi olarak da bilinir.

56 / 68

IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

57 / 68

Tarihçi İbn-i Kemal, Osman'ın gençliğinde "yiğitler arasına girdiğini" ve "vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu" belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber "şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu" bildirir.

58 / 68

Satranç oynamaktan keyif alan I. Mahmud, Lale Devri'nin etkisinden midir bilinmez lale yetiştirmeye meraklıydı.

59 / 68

Aynı zamanda tutkulu bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Topkapı Sarayı'ndaki çini koleksiyonunun çok önemli bir kısmının da padişaha ait olduğu söyleniyor.

60 / 68

​II. Bayezid gerçek bir bestekardı. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.

61 / 68

Musiki ve şiirden ayrı bir zevk alan II. Murad, bu nedenle sanatçılara ayrı bir önem vermişti.

62 / 68

Avcılığa olan merakının yanı sıra tam bir kitap kurduydu. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

63 / 68

Çelebi Mehmed de avcılığa meraklıydı. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz.

64 / 68

Yıldırım Bayezid ise gerçek bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.

65 / 68

III. Osman yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi.

66 / 68

Sultan Vahdettin ise güvercinlere çok meraklıydı.

67 / 68

Para basma işine oldukça meraklı olan III. Mustafa ise gerçek bir sikkezendi.

68 / 68

Talihe fazlasıyla inanan III. Mustafa, bu nedenle astrolojiyle de ilgilendi.