Neyin bayramı???

Neyin bayramı???


23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler neyin bayramlarıdır? Bunlar müslümanlar için birer
bayram günü değil, birer kara gündür. Zira:
1- "Devletin dini İslam’dır" maddesinin anayasadan kaldırılmasının;
2- Allah kanunlarını ve Kur’an hükümlerini kaldırmanın;
3- Şeriat’ı ve şer’iyye vekâletini lağvetmenin;
4- Hilâfet’i kaldırıp, Ümmet-i Muhammed’i Halife’siz bırakmanın;
5- Mahkemelerden, ailelerden ve mekteplerden Kur’an’ı ve Kur’an hükümlerini kaldırmanın;
6- Cuma günkü tatili kaldırıp milyonlarca müslümanın cumaya gitmesine engel olmanın;
7- Medrese ve tekkeleri kapatıp, Ümmet-i Muhammed’in ilim ve feyz almalarına mani olmanın;
8- Kur’an harflerini kaldırıp yerine latin harflerini getirmenin;
9- Mekteplerden din derslerini kaldırmanın;
10- İslam takvimini kaldırıp, yerine İslam olmayan miladî takvimi kabul etmenin;
11- Kılık kıyafeti değiştirmenin;
12- Kadınların ve kızların namusundan ibaret olan başörtülerine el uzatmanın;
13- Kâfir şapkasını giymenin;
14- Halk evlerini açmanın, diskotek ve dans evlerine müsaade etmenin;
15- 19 Mayıs’larda gelinlik kızları soyup soğana çevirerek mayısa bulaştırmanın;
16- Meyhaneler açıp şarap içmeyi, fuhuş yuvalarında zina etmeyi, faiz alıp vermeyi serbest
saymanın;

17- Allah’a mahsus olan hâkimiyyet hakkını, kanun koyma yetkisini millete tanıyıp, milleti
putlaştırmanın;
18- Putlar önünde divan durup, saygı duruşu yapmanın;
19- Devleti dinden, dini devletten ayırıp, dini devletsiz, devleti de dinsiz bırakmanın;
20- Elhasıl küfrün ve kâfirleşmenin, putun ve putperestliğin temellerinin atıldığı günlerdir.
İşte; Mustafa Kemal’in getirdiği inkilâblar, devrimler ve devirmeler bunlardır. Ve işte, kemalistlerin,
övmekle bitiremedikleri devrimler bunlardır!..
Binaenaleyh; herhangi bir müslüman, bu günlere bayram gözüyle bakamaz ve bayram olarak kabul
edemez!.. Çünkü, görüldüğü üzere, bu günler; müslümanın din ve imanına, Kur’an ve
mukaddesatına, namus ve hürriyetine, haysiyet ve şerefine, tarih ve kültürüne, örf ve adetine karşı
işlenen ihanet ve hiyanetin, vurulan darbe ve yapılan tahribatın, müslümanların ağızlarına kilit
vurmanın, karşı çıkanları darağaçlarında sallandırmanın veya zindanlara atıp korkunç işkencelere
tabi tutmanın ve nihayet ehl-i iman’a kan kusturmanın temellerinin atıldığı, kararlarının alındığı
günlerdir.
Kalbinde azıcık imanı olan bir müslüman, bu kara günleri nasıl bayram kabul edebilir?!. Oturup
ağlaması ve kurtuluş çarelerini araması lazım gelirken, tertip edilen merasimlere, düzenlenen
şenliklere nasıl katılabilir?!. Bu, onun dininin de, imanının da, nikâhının da gitmesine sebep olmaz
mı?!.
Şayet katıldın ise, hemen Kelime-i Şehadet getir, tevbe ve istiğfar et ve bir daha katılmamaya karar
ver ve bu yazıyı da başkalarına okut!..

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER