Sözleşmeli ve kadrolu personel ayrımının kaldırılması Meclis'te

Sözleşmeli ve kadrolu personel ayrımının kaldırılması Meclis'te

Sözleşmeli ve kadrolu personel ayrımının kaldırılması Meclis'te

Sözleşmeli ve kadrolu personel ayrımının kaldırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verildi. Önergede 5393 sayılı Kanun doğrultusunda belediyelerde çalışan sözleşmeliler, Vekil ebe, hemşire, imam gibi uygulamalar, Süreli sözleşmelilik (3+1) ile süresiz sözleşmelilik arasında farklılıklar ifade edildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11/12/2020 
İsmail KONCUK Adara Milletvekili 

Çalışma hayatında uygulanan çok farklı statüler çalışma barışını bozmakta, iş verimi ve kalitesini düşürmektedir. Aynı işi yapan, aynı eğitim seviyesinde olan çalışanların farklı hukuki statü içerisinde çalışmaya zorlanması Anayasamızda ifadesini bulan hukuk devleti ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. 
Sözleşmeli personel uygulaması öyle bir hal almıştır ki, kendi içinde dahi süreli sözleşmelilik (3+), süresiz sözleşmelilik olarak ayrıştırılmış durumdadır. 

Belediyelerde 5393 sayılı Kanun doğrultusunda görev yapan sözleşmeli personel ise, belediye başkanının değişmesi halinde işini kaybetme korkusu ile yaşamakta, birçoğunun da sözleşmesi yenilenmeyerek, kapının önüne konulmaktadır. 

Vekil ebe, hemşire, imam vb. uygulamaların ise izah edilebilecek bir tarafi yoktur.

Bu bağlamda; 

1. Sözleşmeli-kadrolu ayrımının kaldırılması kaçınılmaz bir durumdur. Bu ayrımın bir an önce kaldırılması için bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

2. Bölgeler arası yer değiştirmeye engel olmak için sözleşmeli atamak yerine, mahrumiyet bölgelerinde çalışmayı, mahrumiyet tazminatı uygulaması ile, daha cazip hale getirerek, bu bölgelerde çalışmayı cazip hale getirerek, bu bölgelerde çalışmayı daha istenir kılmak gibi bir planınız bulunmakta mıdır? 

3. Süreli sözleşmelilik (3+1) ile süresiz sözleşmelilik arasında bile çok ciddi hukuki farklılıklar yaşanırken, kadrolu ve sözleşmeliler arasındaki hukuki hakların sözleşmeliler aleyhine olduğunun farkında mısınız? 

4. 5393 sayılı Kanun doğrultusunda belediyelerde çalışan sözleşmelilerin işten atılma korkusu ne zaman son bulacaktır?

5. Vekil ebe, hemşire, imam gibi uygulamalar ne zaman sona erecektir? 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER