Emeklilik müracaatında bulunan memur vefat ederse, emekli ikramiyesi nasıl ödenir?

Emeklilik müracaatında bulunan memur vefat ederse, emekli ikramiyesi nasıl ödenir?

Emeklilik müracaatında bulunan memur SGK işlemleri bitmeden vefat ederse emekli ikramiyesi kanuni varislerine de ödenir.

Dul ve yetimlere vefat eden memurdan hak edilecek olan emekli ikramiyeleri konusu 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur.

Maddede bu durumla ilgili iki ayrı hüküm vardır.

Birinci hüküm ve yorumu

5434 sayılı Kanun- Madde 89- 7. fıkra
"Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir."

SGK tarafından işlemler bitirilmeden vefat olursa

Memurlar daha emekli olmadan vefat etmesi halinde, yani SGK tarafından işlemler yapılmadan önce 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylığa müstahak hak sahiplerine hem aylık bağlanır, hem de emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci hüküm ve yorumu

Madde 89- 10. fıkra
"Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir."

Kişi emekli olmuş ama ikramiye parası yatmadan önce vefat olursa;

Bu hüküm ile de memur emekli olmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri tamamlamış veya tamamlamak üzere, ancak SGK. bu tutarları daha emekli kişiye ödememiş ve emekli kişi de bu tutarları almamış. Bu esnada emekli olacak kişi vefat ederse, bu defa sadece emekli ikramiyesi aylığa müstehak hak sahiplerine ödenemiyor, bu tutarların ödenmesinde aylığa müstehak olanlarla birlikte kanuni varisiler de katılmış oluyor. Dul ve yetim aylığı ise yine hak sahipleri olarak sadece aylığa müstehak olunması şartı ile bağlanabiliyor.

DEĞERLENDİRME

Kişi emekli olmak için müracaatını yapmış, SGK bu kişinin işlemlerini yürütmekte iken vefat etmiş ise emekli ikramiyesinde, kanuni varislerinin de hak sahibi olabileceklerini değerlendirmekteyiz. Bilindiği üzere dul ve yetim aylığına müstehak olanlar ile kanuni mirasçılar farklı olup, kanuni mirasçılar daha geniştir.

Diğer taraftan, şayet emeklilik talebi Kurumunca onaylanmadan vefat etme durumu söz konusu ise bu defa görevde iken vefat durumuna girer, bu halde emekli ikramiyesi sadece aylığa müstehak hak sahiplerine ödenir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER