Ölüye kimler Yasin suresini okuyabilir?

Ölüye kimler Yasin suresini okuyabilir?

Yasin suresi arapçası! Yasin suresinin faziletleri ve sırları neler? 

Peygamber Efendimiz (SAV)'in Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak ifade ettiği Yasin-i Şerif suresinin faziletlerini ve bilinmeye sırlarını sizler için araştırdık. Yasin suresi okumanın sevabı nedir? Yasin suresinin faziletleri ve sırları neler? Ölünün arkasından Yasin okunur mu? Şifa niyetine Yasin dağıtılır mı? Yasin suresi ile ilgili hadis-i şerifler neler? Yasin suresinin Arapça okunuşu...

Allah (c.c)'un kitabı olan ve bizlerin de anlayarak okuyup, hayatımıza geçirmemiz gereken Kuran-ı Kerim'de her surenin birçok özelliği vardır. İçerisindeki her bir sure ve ayet, Allah'ın kelamı olması nedeniyle biz Müslümanlar için çok kıymetli ve muhakkak öğüt almamız gereken yerlerdendir. Peygamber Efendimiz (SAV)'in "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'na, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21). hadis-i şerifinde buyrulduğu üzere Yasin-i şerif Kuran-ı Kerim'in kalbidir. Müslüman kimseler tarafından sürekli okunması tavsiye edilen Yasin-i şerifin hangi niyet üzere okunursa onun üzerine olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla tıpkı Kuran-ı Kerim'de olduğu gibi Yasin-i şerifi de sevabı umularak ibadet maksatlı okunmalı ve amel edilmelidir. Geceleyin okunduğu zaman ayrı bir hikmeti olan Yasin-i şerif suresi için yine şöyle buyrulmuştur: "Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi'ni okursa, ba­ğışlanır." (İbn Hibban - Câmiussağîr : 2/128). Yasin okumanın faziletleri neler? Yasin suresinin arapça okunuşu nasıldır? Kuran'ın kalbi olan Yasin suresi ölülere okunur mu? 

YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ VE BİLİNMEYEN SIRLARI

Yasin suresinin faziletleri ve sırları

Kuran-ı Kerim'in 23. cüzünde olup 36. suresine tekabül eden Yasin-i Şerif faziletleri ve sırları bakımından oldukça hikmetlidir. Kuran-ı Kerim'in mertebesi yani kalbi olarak tanımlanan Yasin suresi, kitabımız olan Kuran'da özellikle vurgulanan konuları da kapsamaktadır. Vahiy, peygamberlik, dirilme ve hesap verme gibi örneklerin geçtiği Yasin-i Şerif suresi her Müslümanın devamlı olarak okuması gereken en faziletli surelerden biridir.

“Yâsîn” kelimesinin pek çok anlamı vardır ve Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)in de isimlerindendir. Bununla ilgili bir hadîs-i şerîfte şöyle bahsedilmiştir: “Benim Kur’ân’da yedi ismim vardır. Muhammed, Ahmed, Yâsîn, Tâhâ, Müddessir, Müzzemmil ve Abdullah.” (İbnü Kesîr Tefsiri, Yâsîn Sûresi tefsiri)

YASİN ŞİFA NİYETİNE OKUNUR MU? YASİN SURESİ İLE İLGİLİ HADİS-İ  ŞERİFLER

Yasin suresi arapça okunuşu

Peygamber Efendimiz (SAV), Yasin suresinin faziletleri ile ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyrulmaktadır:

"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar." Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154.

"Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresini okursa, mutlaka bağışlanır." Darimi, Fezaiü’l-Kuran, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244.

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Kuranın kalbi yasin

“Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20) Yukarıdaki 2. ve 3. hadisten anlaşılacağı gibi hastalıklar için günümüzde şifa niyetine okunan Yasin-i şeriflerin hastanın iyileşme sürecinin hızlanması için okunabilir. Peki ölen kimsenin ruhuna Yasin okumak caiz midir?

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)

YASİN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

Yasin suresi 1.sayfa

Yasin suresi 2.sayfa

Yasin suresi 3.sayfa

Yasin suresi 4.sayfa

Yasin suresi 5.sayfa

Yasin suresi 6.sayfa

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER