VEKİL FAHRİ ÇALIŞANLAR HAKKINDA EN KAPSAMLI HABER

M.E.B 5 bin ücretli çalışanına sözleşme hakkı tanıdı.Diyanet yıllardır fahri çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapıyor.Siyasiler belki oy uğruna belki gerçekten birşeyler yapmaya çalışıyor ama sonuç elzem.Bugüne kadar yapılan en kapsamlı vekil ve fahri kkö haberimiz..

VEKİL FAHRİ ÇALIŞANLAR HAKKINDA EN KAPSAMLI HABER

5 bin ücretli öğretmen sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Öğretmenler arasında “ücretli öğretmenlere kadro” olarak bilinen bu istihdam şeklinde vb Bakanlık resmi bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS şartı vurgulandı ve mülakata girecek ücretli öğretmenlerin KPSS’den 50 puan alması gerektiği ifade edildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KPSS ŞARTI
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 9 maddelik genel şartları açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda “Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanmalarına ilişkin açıklama” başlığı ile birlikte detaylı bilgi verildi.

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI RESMÎ EĞİTİM KURUMLARINDA EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREV YAPANLARIN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE ATANMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapanlardan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında;

Bakanlığımıza bağlı bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak (540 günün hesabında yalnızca resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan süreler esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir çalışma süresi dikkate alınmayacaktır.)
Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığımızın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra //meb.gov.tr – //ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan, bu kapsamda 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması hâlinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü..

Mustafa Kalaycı, MHP olarak yeni yasama döneminde vekil imam ve müezzinlerin kadroya alınması için çalışacaklarını söyledi. Sayıları 3 bin civarında olan vekil imam ve müezzinler ile çok düşük ücretle çalıştırılan fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin umutla beklediğini kaydeden Kalaycı, "Yeni dönemde TBMM'de kamuda taşeron, sözleşmeli, 4/C'li, geçici, fahri, ücretli ve vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsayacak şekilde köklü bir düzenleme yapılması için çalışacağız. Vekil imam ve müezzinler ile fahri Kur'an Kursu öğreticileri de bu kapsamda yer alıyor. Din görevlilerimizi biran önce kadroya alacağız" dedi.

Fahri hocalarımız diğer bir ismiyle Diyanetin Geçici görevlileri. Sayıları 17 binden fazla. Türkiye’nin en ücra yerine kadar aşkla şevkle Kur’an hizmeti götürüyorlar.
Kimi 4-6 yaş grubu çocuklarımızı kimi de Evdeki annelerimize bacılarımıza din eğitimi veriyor.

Çalışma şartları hem çok ağır hem de maddi yönden çok mağdurlar. Kadrolu görevlilerle aynı şartlarda çalışıyorlar.

Asilde aranan şartları taşımaları gerekiyor. Görev almak için DHBT sınavlarına girmek ve başarılı olmak şartı var. Sonra ihtiyaca göre sıralamayla Görev yaptıkları yerlere görevlendirmeleri yapılıyor.

Fahri Kur'an kursu öğreticisinin hafta içinde fiilen çalışmış olduğu günlere ait Sgk keseneğinin pirimi yatırılması nedeniyle mağduriyet yaşıyorlar.

Sigortaları 30 gün üzerinden yatırılmadığı için hastalık halinde hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar.

Mağduriyet sadece bununla da sınırlı değil, emeklilik süreleri de uzuyor. Sigortaları 30 gün üzerinden yatırılmadığı için daha geç emekli olacaklar.

Çoğunun Görev yerleri kimsenin beğenmediği yerler olduğu için Birçoğu 2-3 vasıta ile Görev yerine gidip geliyor. Ve birçoğu da evli ama zaruretten çalışıyor. Ücret olarak ta kadrolu öğreticilerin maaşının yarsından da az alıyorlar. Tatillerde ücret işlemiyor. Vekil imam-Hatipler asli görevlinin maaşının 3/2 sini alırken, Geçici Öğreticiler haftalık girmiş oldukları ders saatine göre ücret alabiliyorlar.

“Kur’an kursu öğreticileri asgari ücretin altında istihdam ediliyor.

Kadrolu ve fahri olarak çalışan Kur’an kursu öğreticileri aynı yerde aynı işi yapıyorlar. Bu durum idarecilerimiz tarafından bilindiği halde fahri Kur’an kursu öğreticilerine asgari ücretin altında ücret vermek kesinlikle adil değildir.
Kendileri bilir çalışmasınlar demek hiç adil değildir. Bu rakamlara bile bile çalışıyorlar demekte hakkı hukuku tavsiye eden bir kuruma uygun düşmez.

Türk Diyanet Vakıf Sen Olarak diyoruz ki Burada bir hak hukuk adaletsizlik vardır? Geçici görevliler çalıştırılacaksa kanuni düzenleme yapılmalı en az asgari ücret kadar ücret ödenmelidir.

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin resmi mazeretlerin de; hastalık, seminer, konferans v.b. gibi görev yerinden ayrılmaları halinde ücretleri kesiliyor. Asgari ücretle geçinmenin bile zor olduğu ülkemizde böyle komik bir rakama çalışan fahri hocaların sıkıntıları artık Diyanet İşleri Başkanlığımızca görülmelidir.

Bu hizmet alanında nitelikli personel açısından yığılma olması sebebiyle görevli bulma sıkıntısı yaşamayan Başkanlığımız ve Müftülükler, bu sesi çıkmayan sessiz yığınları görmeli mağduriyetlerini gidermelidir.

Türk Diyanet Vakıf sen olarak uçuk kadro talepleri yerine gerçekçi olmak ve şu an için sıkıntı olan sigorta ve maaşlarında ve özlük haklarında düzenleme istemek en gerçekçi talep olsa gerek.

Türk Diyanet Vakıf Sen olarak; biz Fahri görev yapan hocalarımızın çalıştığı hizmet yıllarının Asil Görev alırken karşısına avantaj olarak çıkmasını hiç görev almayan ile eşit sayılmamasını, Görevde olduğu süre kıdem sayılarak avantajlı elde etmesini talep ve teklif ediyoruz.

Türk Diyanet Vakıf Sen olarak; İster kadrolu ister Geçici Görevli olsun Yüce Dinimizi Milletimize anlatan ve hizmet veren Hocalarımızın mağduriyet yaşamamasını, huzurlu ve mutlu bir çalışma hayatı geçirmelerini istiyoruz." dedi

Onlar Diyanetin yetimleri Geçici (fahri) Kur’an Kursu Öğreticileri ve vekil İmam-hatip, Müezzin Kayyımlar. Yeniden Büyük Türkiye yoluna taşeronsuz bir Türkiye olarak girileceği vaadleri gerçekleşerek,taşeronlar kadroya geçirilirken.

İşsizlikle mücadele seferberliği, Büyük hayallere ve büyük ümitlere sebep oldu.Bir yandan işsizlikle mücadele edilirken,yıllarca emek veren,ter döken,fedakarlıktan kaçınmayan Bir çok Fahri kkö ve vekil İmam-müezzinler bu haberler ve müjdeler karşısında sevindi,ama hem sevinçlerine ve hemde umudlarına henüz bir cevap bulunulabilmiş değil.

Yine unutulan ve mağdur olan bu pırlanta Din gönüllüsü Fahri ve vekiller oldu.Niçin?

Hep mağduriyeti yaşadılar ve halen yaşamaktalar.Hemde öyle bir mağduriyetki az değil, dile kolay. 28 şubat mağduriyeti, Katsayı maduriyeti, Başörtüsü mağduriyeti, Üstün başarı ile görevlerini yerine getirmelerine rağmen,liyakatsizler denililerek mağdur edilmeleri.

Şimdide yılda iki kez Komisyonlarca yapılan sınavlardan geçerek, mülki amir onayı ile,Yıllarca görev yaparak hem liyakatlarını, hemde tecrübelerini ispat ettikleri halde, karşılarına iyileştirme yapılacak denilerek sorunun çözüleceği zannıyla gerçekçi yaklaşımdan uzak,sorunu çözme yerine sorunu çözümsüzlüğe sürkleyen yeni bir mağduriyet. İyileştirme geçici olduğu müddetçe sorunu hiçbir zaman asla çözmeyecek ve bir sosyal sorun olarak her zaman önümüzde duracak buda çalışma barışı ve adaletini bozacaktır.

Biz fahri ve vekil imam-müezzinler, sorunu kökten çözüme kavuşturmayacak ve önümüzde her zaman sorun olarak duracak olan geçici iyileştirmeyi asla kabul etmiyoruz.İş güvencemiz olacak daimi 4B sözleşmeli statüye geçirilmeyi talep ediyoruz.Zira bu bizim,yıllardır verdiğimiz emek,alın teri ve en doğal hakkımızdır.

Artık mağdur edilmek istemiyoruz. Bu mağduriyetler karşısında bir çok sorunlarımız oluştu. Sorunlarımızın çözülmesi yerine sorunlar yaşatılıyor. Artık bu seslenişlerimizin son bulmasını istiyoruz.

Bu fedakar ve pırlanta insanlar, asıl işi Hakkı’yla yapan,asgari ücretliyi ve taşeronu dahi aratan bir sistemin kurbanları, Geçici (Fahri) Kur’an kursu Öğreticileri ve vekil imam-müezzinler.

Onlar Kuran Gönüllüsü en hayırlılar, Onlar Mihrap sevdalıları. Fahri diyorlar, Vekil İmam diyorlar. Sırf kadro verilmesin diye, bilerek fahri,vekil denilen güzide insanlar.

Yani asıl olanların yedekleri. Kadroluların gitmek istemedikleri yerde, Güzel ülkemizin her yerinde aslın yerine asıl işi yapan kahramanlar.

Kadrolu olan Kuran kursu hocasının aldığı ücretin sadece üçte birini alan hocalar onlar. Camilerimizde aynı Kuran’ı, aynı ezanı, aynı namazı aynı anda kıldıran vekil imamlar onlar.

Sayıları 800 bine yaklaşan, Taşeronlara müjdeler verilerek kadroya alınırken veee onlar yine mağdur, yine üvey evlat. Ve bu güne kadar sayısız kadro verilirken, Sayıları 13 bin civarında olan Fahri ve vekiller yine madur, yine üvey evlat. Taşeronlar kadar hakları olmayanlar.

Fahri ve vekillerin kadro yada 4B sözleşmeye geçmelerini engellemek için sayıları asılsız olarak şişirilmekte ve 25 bin denilmektedir.

Bu verilen sayı aslında yaz Kuran kurslarındaki toplam sayıdır. Oysaki Diyanet işleri başkanlığında kadrolu, 4B sözleşmeli, 4500 civarında erkek KKÖ ve FAHRİ toplam 28 bin civarındadır.

Bunun ispatıda aşağıdaki linkde DİYANET TV Haber programında açıkça ifade edilmekteyken niçin asılsız ve yanıltıcı sayı verilerek engellenilmeye çalışılıyor?

Son söz olarak şunu diyor ve inanıyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yanı sıra Din Hizmetleri Alan Bilgi seviye Tespit sınavı (DHBT) ve Yılda iki kez, mülâkat sınavlarını kazandıktan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il, ilçe ve köylerdeki Kur\'an kurslarında geçici görevlendirilen Kur\'an hizmetkârlarıyız.

Hepimiz asıl atanma şartlarını taşıyan, Türkiye\'nin en ücra yerlerinde, din ve Kur\'an hizmeti veren İslam ahlakı ve İslam kardeşliğinin tesisi ve Yeniden büyük Türkiye için çabalayan Geçici (Fahri) öğretici ve vekil imam-müezzinleriz.  Tüm olumsuzluklara rağmen görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirme bilinciyle hareket ediyoruz ve edeceğiz de.  Fakat geçici görevlendirilmeler nedeniyle her eğitim-öğretim yılı sonunda,yada görevlisi bulunduğumuz caminin kadrolu görevlisi dönünce, işimize son veriliyor ve tekrar sınavlara tabi tutuluyoruz.

Asgari ücretin altında maaş almamıza rağmen manevi hazzı yüksek olan Kur\'an hizmetini, kadrolu hocalarımız gibi özverili bir şekilde çalışıp gayret gösteriyoruz.

Ancak mevcut uygulamalar ve iş güvencemizin olmaması nedeniyle geleceğimizden umutlu değiliz. Sayın Cumhurbaşkanım, isteğimiz asıl işi yapan, Vekil imam-müezzin ve geçici Kur\'an Kursu öğreticilerinin yasal bir düzenleme ile kadrolu veya sözleşmeli olarak atanmaları ve iş güvencelerinin sağlanmasıdır.

Yıllardır tüm hocalarımızın elleri semada mağduriyetlerinin giderilmesi için dualar ediyorlar ve yaptıkları dualarının bir gün mutlaka kabul olacağına gönülden inanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın biz geçici Kur\'an kursu öğreticilerine, vekil imam ve müezzinlere mutlaka sahip çıkacağına gönülden inanıyoruz.

Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunda,Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin, bu duyarsızlığa, bu haksızlığa, bu maduriyete duyarsız kalmayarak son noktayı koyup, kadro, yada 4B sözleşmeye alınacağımıza olan inancımız tamdır.

MihKur-Der Yönetim Kurulu

Tüm zorluklara rağmen bu işe gönül veren hocalarımızı kutluyoruz.Her daim yanınızda olacağız.www.dinihakikathaber.com

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vekil
Vekil - 10 ay Önce

Hadi hayırlısı.

Vahyettin Aslan
Vahyettin Aslan - 10 ay Önce

Yirmi yıldır küylerde fahri imamlık yapıyorum bizede imkan sağlamasını istiyoruz-BİSMİL Diyarbakır saygılarımla arz ederim

Fahri
Fahri - 10 ay Önce

8 yıldır fahri çalışıyorum 2 senede bir sürekli kiss dont ve mülakatla çalışıyoruz sınavlardan çok yıprandık bizlerde kadro bekliyoruz .

Fahri  vekil
Fahri vekil - 3 ay Önce

Bizler mujde bekliyoruz prim sayısı ve calışmışlık meb verildi taserona verdiler biz bekliyoruz

İbrahim
İbrahim - 2 ay Önce

Hersene 9500 kişi alıyor diyanet nasıl diyaneti sucluyonuz çalışan kazanıp atanıyor hangi haktan bahsediyonuz

SGK sıkıntılı
SGK sıkıntılı - 2 ay Önce

Onca emeğe koşturmaya rağmen asgari ücretin altında maaşlar.sgk çok eksik yatıyor bu devlet eliyle zulümdür

Emek
Emek - 2 ay Önce

Yıllardır Fahri olarak çalışanlar kadroya alınamazsa bile ucretler düzeltilip asgarî ücret kadar olmalıdır en azından

SGK sıkıntılı
SGK sıkıntılı - 2 ay Önce

Onca emeğe koşturmaya rağmen asgari ücretin altında maaşlar.sgk çok eksik yatıyor bu devlet eliyle zulümdür


SIRADAKİ HABER