Diyanet İşleri Başkanlığından atama duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı ve sözlü aşamalarını tamamladığı Vaizlik ve Şeflik atamalarıyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından atama duyurusu

Başkanlıktan yapılan duyuru şöyle:

2020 YILINDA YAPILAN SINAV SONUCUNA GÖRE VAİZ ATAMALARI İLE İLGİLİ DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı “Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nin 7 nci maddesine istinaden teşkilatımızda açık bulunan vaiz kadrolarına atama yapmak üzere 02.11.2019 tarihinde yapılan yazılı ve 06.07.2020-20.07.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1. Sınavda başarılı olan personelin Vaiz olarak atanmaları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin  26 ncı maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre yapılacaktır.

2. Vaiz olarak ataması yapılanlar; Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini (üç yıl) tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamazlar. 

3. Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla,

3.1. Yazılı sınav puanı yüksek olana,

3.2. Hizmet süresi fazla olana,

3.3. Doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

4. Söz konusu personel 06.08.2020 tarihinde başlayıp 12.08.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 23.55’e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri” menüsünden yapmaları gerekmektedir.

5. Adaylar ilan edilen yerler için 15 tercihte bulunabileceklerdir.

6. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

6.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum” 

6.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir. 

7. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir. 

8. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

8.1. Vaiz olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

8.2. Bu kişilerden daha sonra vaiz olmak isteyenlerin mevzuat gereğin yeniden vaizlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

9. Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden bulunduğu yerde mazereti (sağlık, eş durumu ve diğer mazeretler dâhil) devam eden adaylar atandığı yere başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.                                                                       

10. Adaylar Vaiz veya Cezaevi Vaizi unvanlarının her ikisini de tercih edebileceklerdir. 

11. Adaylardan;

11.1. Halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanlar,

11.2. Dini Yüksek İhtisas merkezlerinde ihtisas eğitimi görenler,

11.3. Başkanlığımızın Aşere-Takrib- Tayyibe kurslarında eğitim görenler,

11.4. Aylıksız izinde bulunanlar,

durumlarını belirtir dilekçelerini 12.08.2020 tarihine kadar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama 1 Daire Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

12. Adayların atamaya esas olan;

12.1. İlahiyat Fakültesi lisans diploması veya denklik belgesinin müftülükçe tasdikli fotokopisi,

12.2. Erkek adaylar için İhtisas kursunu bitirme belgesinin suretini,

Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 17.08.2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

13. Vaizlik yer tespiti ve tercih ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

14. Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 78 15-16) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir. 

---

ŞEF OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARIN ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

​“Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 8/1-ç maddesi gereği 02.11.2019 tarihinde yazılı ve 01-03.07.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1. Adayların 06.08.2020 tarihinde başlayıp 10.08.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 23.55’e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri” menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2. Şef olarak ataması yapılanlar, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlamadan il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

3.      Adaylar ilan edilen yerlerden 15 tercihte bulunabileceklerdir.

4.      Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

4.1. “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum”  

4.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5.   Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

6.1. Şef olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

6.2. Bu kişilerden daha sonra Şef olmak isteyenlerin mevzuat gereğince yeniden Görevde Yükselme sınavına girmeleri gerekmektedir.

7.  Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden bulunduğu yerde mazereti (sağlık, eş durumu ve diğer mazeretler dâhil)  devam eden adaylar atandığı yere başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

8- Ataması yapılan personel asgari hizmet süresini tamamlamadan Yurtdışında geçici din görevlisi olarak görevlendirilmeyecektir.

9. Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, başarı sıralamasının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla,

  a) Hizmet süresi fazla olana,

  b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

   c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

10. Şeflerin yer tespiti ve tercih ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

11. Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 95-94) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER