Diyanet-Sen 14. İstişare Kurulu Sonuç Bildirgesi

Diyanet-Sen 14. İstişare Kurulu Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan toplantı sonucu aşağıdaki kararlar alındı.

Diyanet-Sen 14. İstişare Kurulu Sonuç Bildirgesi

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI 14. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

ANKARA-7 KASIM 2020

Din Görevlilerine Saldırı Dilinden Vazgeçilmelidir

Gerek pandemi döneminde gerekse İzmir depremi sonrası birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte bazı sosyal medya hesapları üzerinden din görevlilerine yapılan haksız saldırılar bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Din görevlilerine yönelik bu saldırı dili kimseyi yüceltmez. Akıl ve izandan uzak bu haksız ithamları yapanlar unutmamalıdır ki din görevlileri bu ülkenin aslı unsuru güzel dinimiz İslam bu ülkenin çimentosudur. Din görevlileri sahipsiz değildir.

Pandemi Sürecini El Birliği İle Atlatacağız

COVID-19 salgını nedeniyle insanlık ciddi bir imtihandan, zor bir dönemden geçmektedir. Salgınla mücadele sürecini büyük bir kararlılık, dikkat ve özveriyle yürüten hükûmete ve başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün kamu görevlilerimize başarılar diliyoruz, ülke olarak bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz.

Vefa Destek Gruplarının ve Filyasyon Ekiplerinin Sessiz Kahramanlarına Teşekkürler

Koronavirüsle mücadele kapsamında illerde kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grupları’nda ve Filyasyon ekiplerinde büyük bir özveriyle çalışan sahanın sessiz kahramanları din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Vefa Destek Gruplarındaki cami görevlilerine konumlarıyla uyumlu olmayan     görev ve sorumluluklar yüklenmemelidir ve göreve çıkan din görevlilerine güvenliklerini ve sağlıklarını korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

4-B’liler Kadroya Alınmalı ve Tüm Atamalar Kadrolu Yapılmalıdır

Kamu personel sisteminde kadrolu istihdam esas alınmalı, sözleşmeli personel istihdamına son verilmelidir. Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları açısından başta aile bütünlüğü olmak üzere, birçok soruna ve hak kaybına yol açan sözleşmelilik sona erdirilerek sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Kadro hakkı verilinceye kadar, başta atama ve yer değiştirme hakları olmak üzere, kadrolu kamu personeline tanınan tüm haklar tanınmalı, aynı işi yapanlar aynı haklara sahip olmalıdır. Kamu görevlileri ücretli, sözleşmeli gibi farklı istihdam türlerine mecbur bırakılmamalı, kamu hizmetleri kadrolu kamu görevlileri eliyle yürütülmelidir. Bu durum düzeltilene kadar eşi özel sektörde çalışan 4-B’li personele de bir yıl sonra tayin hakkı verilmelidir.

İlitam Kontenjanları Yükseltilmedir

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması ve İLİTAM program kontenjanlarının tüm talepleri karşılayacak ölçüde arttırılması din görevlilerinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. Din eğitiminin kalitesinin ve verimliliğinin yükseltilmesi için din görevlilerinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi elzemdir. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 59 bin  ilahiyat ön lisans programı mezunu çalışan mevcuttur. Son açıklanan İLİTAM kontenjanları bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Kurumumuz çalışanlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından ön lisans mezunu çalışanların lisanslarını tamamlaya bilmeleri için İLİTAM kontenjanlarının artırılarak Diyanet İşleri Başkanlığına özel kontenjan tahsis edilmelidir.

Diyanet Akademisi Hayata Geçirilmelidir

Diyanet-Sen’in 2007 yılından beri toplu sözleşme masasına taşıdığı Diyanet Akademisi hazırlıklarının tamamlandığı söylenmesine rağmen bir türlü uygulamaya geçmemesi üzücüdür. Zamanın gereklerine göre donanımlı, nitelikli ve model din görevlisi ihtiyacını karşılaması düşünülen Diyanet akademisinin bir an önce hayata geçmesi din istismarlarının da önüne geçecektir. Diyanet Akademisi, çağın getirdiği yeni problemlere Dinin doğru cevabını ortaya koyacak cesaret ve donanımda din görevlisinin yetiştirileceği bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak düşünülmelidir. Bu şekilde düşünüldüğünde, Akademi’nin ivedilikle kurulmasının ve İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri ve muadilleri ile işbirliği içinde çalışarak, nitelikli ve donanımlı din görevlisi yetiştirmeye başlamasının elzem olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Vaizlere Özlük Hakları Bakımından Kadrolarına Uygun Haklar Verilmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Vaiz olarak çalışanlara özlük hakları bakımından kadrolarına uygun haklar verilmeli Ulusal Bayram ve genel tatillerde fiili olarak çalıştıkları günler için mesai ücreti ödenmelidir.

Murakıplar Maaş ve Özlük Hakları Yönünden Eşitlenmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan murakıplar gerek kurumda eş değer kadrolarda çalışan personel ile gerekse diğer kurumlarda denetim işini yapan memurlar ile maaş ve özlük hakları bakımından eşitlenmelidir.

GİH, YHS ve THS Çalışanlarının Çalışma Şartları İyileştirilmelidir

Din hizmetinin verimliliğinin artırılması, kurumumuzun daha nitelikli olması için büyük bir emek ve gayret ortaya koyan şef, memur ve hizmetlilerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirme yapılmalıdır. Buna büyük bir katkı sağlayacak olan görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değişikliği talepleri ivedilikle karşılanmalıdır. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilmelidir.

Vergi Dilimi Mağduriyeti Giderilmelidir

Artan oranlı vergi sistemi nedeniyle brüt maaşları üzerinden yılın başında yüzde 15 oranında vergi ödeyen çalışanlar toplam gelirleri 22 bin lirayı aştığı anda bir üst vergi oranı olan yüzde 20 vergi ödemeye başlıyorlar. Dolayısıyla brüt maaşları aynı kaldığı halde daha fazla vergi ödemek zorunda kalan çalışanların ellerine geçen net maaş düşüyor. Maaşlarına yapılan zamlar gelir vergisine giden hatta daha düşük maaş alma durumunda kalan memurların mağduriyeti giderilmelidir.

Cami Dernekleri İmamların Görevine Müdahale Edemez

Bazı Cami yaptırma derneklerinin cami görevlileri üzerinde uyguladıkları mobbing’den görevlilerimizi son derece rahatsızdır. "Cami yaptırma dernekleriyle ilgili mevzuata 'Dernek, imamın görevine müdahale edemez' şeklinde bir müeyyide getirilerek cami derneklerinin imamlar üzerindeki amirane tavırlarına son verilmelidir.

Camilerin hizmete açılması safhasına kadar büyük gayret ve özveride bulunan dernekler, camiler hizmete açıldıktan sonra caminin işleyişine karışmamalı, sadece bakım ve onarım işleriyle ilgilenmelidir.

Boş Kadroların Doldurulmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 20 bin civarında boş kadro bulunmaktadır. Din hizmeti doğası gereği boşluk kabul etmeyen bir alandır. Bu nedenle en kısa sürede kurumumuzdaki bu boş kadroların doldurulması din hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından elzemdir.

Halkımızın ihtiyaç duyduğu ve inşa ettiği camiyi, din görevlisiz bırakmak doğru değildir. Kadroların boş olmasının getirdiği sorunlar halkımız ve devletimiz için sıkıntı doğurmaktadır. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için boş kadrolar doldurulmalıdır.

Toplumsal Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyız

Toplumsal şiddeti kadına müşahhas kılarak cinsiyet üzerinden feminist ve eş cinsel bir ideoloji üretmeye çalışan karanlık lobilerin dayattığı kavram ve söylemlerden, mevzuat ve projelerden uzak durulmalıdır. Küresel bir sorun olan şiddete karşı geleneği, örfü, dini olağan şüpheli ilan etme hatasından dönülmeli; kadına şiddet de dahil her türlü şiddete karşı istişareye dayalı, medeniyet değerlerimizle uyumlu çalışmalar yapılmalıdır.

Kadınlar Sendikal Örgütlenmede Daha Aktif Rol Almalı

Diyanet İşleri Başkanlığı en köklü kurumlarımızdan birisi ve sendikalaşma oranı en yüksek kamu kesimi olmasına rağmen kurumumuzda da kadın çalışan oranı maalesef düşüktür. Genel Merkezden başlattığımız Kadınlar Komisyonlarının şube ve il yönetimlerinde de bir an önce kurulması daha önce kurulanların da daha aktif hale getirilmesi elzemdir.

Vekil ve Fahri Çalışanlar Kadroya Alınmalıdır

Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde fahri ve vekil olarak görev yapan bütün yeterliliklere haiz çalışanların son kez kadroya alınması gerekir. Kadrolu meslektaşları ile yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen çok cüzi miktarda ücret alan ve bütün haklardan yoksun bırakılan Fahri ve Vekil çalışanlara son kez kadro verilmesi mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önemlidir.

Sendikal Yürüyüşümüze Kararlılıkla Devam Edeceğiz

Diyanet-Sen olarak, hak, özgürlük ve emek mücadelemizi üyelerimizin, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi, emeğin saygınlığının ülkemizde ve dünyada artırılması için sendikal yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER