Duyuru

28 Mart 2019, 09:20 0 Yorum

DUYURU Egitim Merkezi Müdürlüğümüzde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme İle Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince mülakatla personel alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar için; 1- Halen 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışıyor olmak, 2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak. Hizmetli için aranan şartlar ve belgeler; 1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2- Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, 3- Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak. Müracaat Şekli ve Süresi 1- İsteklilerin 16/04/2019 Salı günü mesai bitimine kadar usulüne uygun dilekçe ile Eğitim Merkezimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (İl dışından müracaat edenlerin Müftülükçe onaylı hizmet cetveli) 2- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 3- Dilekçesini ve ek belgeleri faks veya posta ile gönderenlerin müracaatı, sınava gelindiginde dilekçesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile işleme konulacaktır. 4- Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir. 5- Sınava katılmak isteyenlerin 17/04/2019 Çarşamba günü saat 09.00'da Egitim Merkezi Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir. Unvanı / Sınıfı / Kadro / Sayısı / Kadronun bulunduğu yer Hizmetli / Y.H.S. / 6 / 1 / Manisa Diyanet Egitim Merkezi

SONSUZ HAYAT AHİRET

19 Mart 2019, 22:45 0 Yorum